Opening Weekend Recap Aggies Trounce Bowling Green Good